Julkinen kuulutus, Vaasan hallinto-oikeus: Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä, NCC Industry Oy

Asia

Luvan hakija NCC Industry Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 6.3.2024 nro 51/2024 vesilain mukaisessa lupa-asiassa (Luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Sipoo).

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen oikeudeksi poiketa lähteiden luonnontilan vaarantamista koskevasta kiellosta.

Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 16.5. – 13.6.2024 Vaasanhallinto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html).

Julkinen kuulutus (pdf)

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

 

Viimeksi muokattu 16.05.2024