Offentlig delgivning, Gardesjägarregemente

 

Gardesjägarregemente har 25.4.2023 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 26.5.-2.6.2023.

Beslutet berör vissa övningsområden i Helsingfors, Vanda, Tusby, Borgå, Borgnäs, Träskända och Sibbo.

Beslutet finns att ses vid kommunhuset i ovannämnda orter och i Gardesjägarregementets kommendantsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.

Mer information om beslutet, kontakta kapten Sampo Vainio 0299 800.

Beslutet hålls synligt i 30 dagar från tillkännagivandet, som anses ha ägt rum från den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats på myndighetens webbsida.

Beslut (pdf)

Gardesjägarregementet 25.4.2023.

 

Senast uppdaterad 24.04.2023