Päätöksen yleistiedoksianto, Kaartin jääkärirykmentti

 

Kaartin jääkärirykmentti on tehnyt 25.4.2023 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 26.5.-2.6.2023.

Päätös koskee Helsingin, Vantaan, Porvoon ja Järvenpään kaupunkien ja Sipoon, Tuusulan ja Pornaisten kuntien alueilla olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin- ja kunnantalolla sekä Kaartin jääkärirykmentin komendantin toimistossa Helsingin Santahaminassa.

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Sampo Vainio 0299 800.

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Päätös (pdf)

Kaartin jääkärirykmentissä 25.4.2023.

 

Viimeksi muokattu 24.04.2023