N65 Detaljplan för Skogsliden och detaljplaneändringen, förslag framlagt

Kommunstyrelsen beslutade 12.6.2023 lägga fram förslaget till detaljplan för Skogsliden. Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga småhus och radhus eller kopplade hus och att undersöka möjligheten att bygga en trafikstation inom planeringsområdet.

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 22.6.–25.8.2023 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med planförslaget på kommunens webbplats www.sibbo.fi/sv/n65.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska lämnas in skriftligt senast fredag 25.8.2023, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Skogslidens detaljplaneutställning anordnas tisdag 8.8.2023 kl 17:00–18:30 i Leppätien koulu (Katajatie 12). Områdets planerare är anträffbara under hela tillställningens gång. Välkommen den tid som passar dig bäst!

Tilläggsuppgifter ger planläggare Antti Kuusiniemi tfn. 050 434 5612, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen
Sibbo 22.6.2023

 

Senast uppdaterad 21.06.2023