N 65 Skogsliden, utkastet till detaljplan framlagt

Beredningsmaterialet bakom utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 23.6–26.8.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats.

Eventuella åsikter i planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 26.8.2022 till adressen Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Mer information om detaljplanearbetet N 65 ges av planläggare Jani Ylimäki, tfn 040 356 3037, jani.ylimaki@sibbo.fi.

Markanvändningssektionen 23.6.2022

Senast uppdaterad 22.06.2022