Meddelande om NTM-centralen i Nyland kungörelse – Landsväg 148 och Brobölevägens korsning, Sibbo, vägplan

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen är publicerad i informationsnätet på NTM-centralens i Nyland webbplats www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset 23.2.2023.

Kungörelsen finns till påseende 23.2 – 27.3.2023.

Ytterligare information om planen fås av:

NTM-centralen i Nyland Mira Aaltonen, tfn. 0295 026 290, e-post mira.aaltonen@ntm-centralen.fi

Sibbo kommun Marjo Bruun, tfn. 050 563 5132, e-post marjo.bruun@sipoo.fi

Meddelande (pdf)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

 

Senast uppdaterad 22.02.2023