Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta – Maantien 148 ja Brobölentien liittymä, Sipoo, tiesuunnitelma

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnitelman nähtäville asettamista. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 23.2.2023 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 23.2. – 27.3.2023 välisen ajan.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Uudenmaan ELY-keskuksesta Mira Aaltonen, puhelin 0295 026 290, sähköposti mira.aaltonen@ely-keskus.fi

Sipoon kunnasta Marjo Bruun, puhelin 050 563 5132, sähköposti marjo.bruun@sipoo.fi

Ilmoitus (pdf)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Viimeksi muokattu 22.02.2023