Meddelande om kungörelser gällande Borgå-Sibbo fiskeområde, ansökan om fiskeförbud av NMT-centralen

Ärende 1.
Borgå-Sibbos fiskeriområde har med sin ansökan 30.11.2020 begärt Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-Centralen) om att förbjuda fisket undantaget mete, pilkfiske och fiske med katsa i Sibbo å, Svartsån, Borgå å och Lillby å under tiden 1.8.-30.11. Förbudet gäller också alla bifåror. I Borgå å gäller fiskeförbudet från Gamla bron vid Domkyrkan, norrut. För skydd av vandringsfiskens lek.
FRAMLÄGGNING
Kungörelsen samt bifogade ansökan finns tillgängliga under tiden 18.2.2021–12.3.2021 på NTM-centralens websidan: www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Ärende 2. Borgå-Sibbos fiskeriområde har med sin ansökan 30.11.2020 begärt Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-Centralen) om att sätta följande fiskeförbjud:
Fiskeriområdet ansöker om ett fortsatt fiskeförbud undantaget reduceringsfiske på Haikofjärden och Stensbölefjärden på Borgå stads fiskevatten samt de av Svenska Litteratursällskapet i Finland ägda fastigheterna Stensböle och Wenzelgård under tiden 15.5.-15.7. I norr går gränsen vid lotsuddens stenbrygga på Svinö.
Fiskeriområdet ansöker om ett fortsatt fiskeförbud undantaget mete på Pörtö viken, Marholms fladan och Bodö Sund under tiden 1.4.-31.7. Viktiga lek- och yngelområden för flera fiskarter. Fiskeriområdet ansöker om ett fortsatt fiskeförbud på Långviken, inklusive mynningsområdet under tiden 1.4.-31.7. Viktig lek- och yngelområde för flera fiskarter.
Fiskeriområdet ansöker om ett fortsatt fiskeförbud på Sibbo viken under tiden 1.8.-30.11. I norr övergår vikens fiskeförbud i åns fiskeförbud, vid motorvägsbroarna. I Sibbo å leker en utrotningshotad ursprunglig öringsstam.
Fiskeriområdet ansöker om en fölänging av bestemmelsen att minsta tilllåtna knutavstånd är 50 mm i nät djupare än 1,8 m. Gäller inte I-klassens kommersiella fiskare. Nätfiske efter strömming, vassbruk och betesfisk får bedrivas med mindre knutavstånd.
FRAMLÄGGNING
Kungörelsen samt bifogade ansökan finns tillgängliga under tiden 18.2.2021–12.3.2021 på NTM-centralens websidan: www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 

 

Senast uppdaterad 22.02.2021