Ilmoitus kuulutuksista koskien Porvoon-Sipoon kalatalousalueen kalastuskieltohakemuksia

Asia 1:Porvoon-Sipoon kalatalousalue on hakemuksellaan 30.11.2020 pyytänyt, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kieltäisi kalastuksen Sipoonjoessa, Mustijoessa, Porvoonjoessa sekä Ilolanjoessa ajalla 1.8.-30.11. onkimista, pilkkimistä ja katiskakalastusta lukuunottamatta. Kielto koskee myös kaikkia sivu-uomia. Porvoonjoen osalta kielto on voimassa vanhalta sillalta Tuomiokirkon kohdalla pohjoiseen päin. Kieltoa haetaan vaelluskalojen kudun suojelemiseksi. 

NÄHTÄVÄNÄPITO Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävänä 18.2.2021–12.3.2021 osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Asia 2:
Porvoon-Sipoon kalatalousalue on hakemuksellaan 30.11.2020 pyytänyt, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) asettaisi seuraavat kalastuskiellot:
Kalatalousalue hakee jatkoa kalastuskiellolle poistokalastusta lukuun ottamatta Haikonselällä ja Stensbölenselällä Porvoon kaupungin vesillä sekä Svenska Literatursällskapet i Finlandin omistamilla kiinteistöillä Stensböle ja Wenzelgård ajalle 15.5.-15.7. Pohjoisessa raja on Sikosaaren kivilaiturin kohdalla.
Kalatalousalue hakee jatkoa kalastuskiellolle onkimista lukuun ottamattta Pirttisaaren Pörtövikenille, Marholmsfladalle ja Bodö sundille ajalla 1.4.-31.7. Perusteena tärkeät kutu- ja poikasalueet useille kalalajeille.
Kalatalousalue hakee jatkoa kalastuskiellolle Långvikenille ja sen suualueelle ajalle 1.4.-31.7. Perusteena tärkeä kutu- ja poikasalue.
Kalatalousalue hakee jatkoa kalastuskiellolle Sipoonlahdella ajalla 1.8.-30.11. Pohjoisessa rajana on moottoritien sillat. Sipoonjoessa kutee uhanalainen ja alkuperäinen taimenkanta.
Kalatalousalue hakee jatkoa verkkojen solmuvälimääräykselle. Pienin sallittu solmuväli 50 mm verkoissa, joiden syvyys on yli 1,8 m. Määräys ei koske I luokan kaupallisia kalastajia. Silakan, kilohailin sekä syöttikalojen verkkokalastus on sallittu pienemmällä solmuvälillä.

NÄHTÄVÄNÄPITO
Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävänä 18.2.2021–12.3.2021 osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

 

 

 

Viimeksi muokattu 19.02.2021