Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen: Undantag från förbudet att äventyra de naturliga förhållandena i en källa, Sibbo

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Sökande      NCC Industry Oy

Dnr                ESAVI/11155/2023

Ärende         Undantag från förbudet att äventyra de naturliga förhållandena i en källa, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 20.4.-29.5.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 20.04.2023