Ilmoitus kuulutuksesta – Vesilain mukainen lupahakemus: Luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Sipoo

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija      NCC Industry Oy

Dnro        ESAVI/11155/2023

Asia         Luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Sipoo

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 20.4.–29.5.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus (pdf)

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

 

Viimeksi muokattu 20.04.2023