Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen, Trafikledsverket

 

Ärende: Muddring och uppfyllning av vattenområde, deponering av muddringsmassor i havet och byggande av en fast vågbrytarbank till småbåtshamnen söder om ön Torra Hästen, Sibbo

Dnr: ESAVI/102/2021

Sökande: Trafikledsverket

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten: Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 14.6.–21.7.2021på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande om kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 14.06.2021