Ilmoitus kuulutuksesta – Vesilain mukainen lupahakemus, Väylävirasto

 

Asia: Kuiva-Hevosen saaren eteläpuolen venesataman vesialueen ruoppaaminen ja täyttäminen, ruoppausmassojen läjittäminen mereen sekä kiinteän pengeraallonmurtajan rakentaminen, Sipoo

Dnro: ESAVI/102/2021

Hakija: Väylävirasto

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito: Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.6.–21.7.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

 

 

Viimeksi muokattu 14.06.2021