Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen – Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Sökande Petri Raappana

Dnr ESAVI/21123/2020  Regionförvaltningsverket i Södra Finland

3.11.2020

Ärende Muddring av vattenområde och montering av en brygga, Sibbo

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på region- förvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 3.11–10.12.2020 på adressen https://ylupa.avi.fi där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Senast uppdaterad 07.12.2020