Ilmoitus kuulutuksesta – Vesilain mukainen lupahakemus – Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Hakija Petri Raappana

Dnro ESAVI/21123/2020

Asia Vesialueen ruoppaus ja laiturin asentaminen, Sipoo

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 3.11.–10.12.2020 osoitteessa https://ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Viimeksi muokattu 07.12.2020