Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen, Helsingfors Hamn Ab

 

Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen (pdf)

Sökande

Helsingfors Hamn Ab

Dnr

ESAVI/23996/2020

Ärende

Ändring av Nordsjö hamns vattenhushållstillstånd gällande förverkligande av södra delen av Nordsjö hamns trafikområde och Nordsjö hamns farled samt tillstånd till förberedelser, Helsingfors

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 10.2–19.3.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

 

 

 

Senast uppdaterad 10.02.2021