Ilmoitus kuulutuksesta – Vesilain mukainen lupahakemus, Helsingin Satama Oy

 

Ilmoitus kuulutuksesta – Vesilain mukainen lupahakemus (pdf)

Hakija

Helsingin Satama Oy

Dnro

ESAVI/23996/2020

Asia

Vuosaaren sataman vesitalousluvan muuttaminen Vuosaaren sataman vesiliikenne-alueen eteläosan ja Vuosaaren sataman väylän toteuttamisen osalta sekä valmistelu-lupa, Helsinki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 10.2.–19.3.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 

 

 

Viimeksi muokattu 10.02.2021