Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen: Fastställande av den nya passage- och mötesplatsen söder om Tirhället på Nordsjö farled som en offentlig farled, Sibbo

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Sökande
Trafikledsverket
Ärende
Fastställande av den nya passage- och mötesplatsen söder om Tirhället på Nordsjö farled som en offentlig farled, Sibbo
Dnr
ESAVI/44669/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten
30.1.-7.3.2024 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 30.01.2024