Ilmoitus kuulutuksesta – Vesilain mukainen lupahakemus: Vuosaaren väylän uuden Tiirapaaden eteläpuolisen ohitus- ja kohtaamisalueen määrääminen julkiseksi kulkuväyläksi, Sipoo

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija
Väylävirasto
Asia
Vuosaaren väylän uuden Tiirapaaden eteläpuolisen ohitus- ja kohtaamisalueen määrääminen julkiseksi kulkuväyläksi, Sipoo
Dnro
ESAVI/44669/2023

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä
30.1.-7.3.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus (pdf)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Viimeksi muokattu 30.01.2024