Meddelande om kungörelse Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen – Vanda Energi Ab

 

Sökande       Vanda Energi Ab

Dnr                ESAVI/2490/2021

Ärende         Miljötillstånd för förbränningsanläggning för farligt avfall och tillstånd att inleda verksamhet, Vanda

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 17.3.-23.4.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Senast uppdaterad 17.03.2021