Ilmoitus kuulutuksesta Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus – Vantaan Energia Oy

 

Hakija      Vantaan Energia Oy

Dnro        ESAVI/2490/2021

Asia         Vaarallisen jätteen polttolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Vantaa

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 17.3.–23.4.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 

 

 

 

Viimeksi muokattu 17.03.2021