Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Vanda Energi Ab

 

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande: Vanda Energi Ab

Dnr: ESAVI/34486/2022

Ärende: Miljötillstånd för produktionsanläggningen för syntetisk metan samt tillstånd för inledande av verksamheten, Vanda

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 20.1.-27.2.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 20.01.2023