Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Vantaan Energia Oy

 

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Vantaan Energia Oy

Dnro: ESAVI/34486/2022

Asia: Synteettisen metaanin tuotantolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Vantaa

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 20.1.–27.2.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus (pdf)

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

 

Viimeksi muokattu 20.01.2023