Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Rosk’n Roll Oy Ab

 

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande

Rosk’n Roll Oy Ab

Dnr

ESAVI/25549/2021

Ärende

Ändring av verksamheten vid Mömossens avfallsstation, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 20.8.-27.9.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande om kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 20.08.2021