Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Rosk’n Roll Oy Ab

 

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija

Rosk’n Roll Oy Ab

Dnro

ESAVI/25549/2021

Asia

Mömossenin jäteaseman toiminnan muuttaminen, Sipoo

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 20.8.–27.9.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

 

Viimeksi muokattu 20.08.2021