Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Rosk’n Roll Oy Ab

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande
Rosk’n Roll Oy Ab
Ärende
Ändrande av verksamheten vid Sköldviks materialcenter samt tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå
Dnr
ESAVI/26774/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 7.9.-16.10.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (PDF)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 07.09.2023