Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Rosk’n Roll Oy Ab

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
Rosk’n Roll Oy Ab
Asia
Kilpilahden materiaalikeskuksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo
Dnro
ESAVI/26774/2023

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 7.9.-16.10.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus (PDF)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Viimeksi muokattu 07.09.2023