Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Neste Oyj

 

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande       Neste Oyj

Dnr               ESAVI/45735/2021

Ärende         Ändring av miljötillståndet för raffinaderiet i Borgå vad gäller gasturbinen KTV2 och tillstånd att inleda verksamhet, Borgå

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 18.2.-28.3.2022 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande om kungörelse (pdf)

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 18.02.2022