Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Neste Oyj

 

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija      Neste Oyj

Dnro        ESAVI/45735/2021

Asia         Porvoon jalostamon ympäristöluvan muuttaminen kaasuturbiinin KTVL2 osalta ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 18.2.–28.3.2022 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

 

Viimeksi muokattu 18.02.2022