Meddelande om kungörelse: Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Neste Abp

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande

Neste Abp

Ärende

Ändrande av verksamheten vid raffinaderiet i Borgå gällande användning av flytande returråvara samt tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå

Dnr

ESAVI/15925/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 23.5.-29.6.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 23.05.2023