Ilmoitus kuulutuksesta: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Neste Oyj

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija

Neste Oyj

Asia

Porvoon jalostamon toiminnan muuttaminen koskien nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttöä sekä toiminnan aloittamislupa, Porvoo

Dnro

ESAVI/15925/2023

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.5.-29.6.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus (pdf)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Viimeksi muokattu 23.05.2023