Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, NCC Industry Oy

 

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande: NCC Industry Oy
Dnr: ESAVI/35395/2021
Ärende: Ändrande av verksamheten vad gäller dagvattnet vid jorddeponin och återvinnings-terminalen, Borgnäs

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 27.1–7.3.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande om kungörelse (pdf)

 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 27.01.2022