Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, NCC Industry Oy

 

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: NCC Industry Oy
Dnro: ESAVI/35395/2021
Asia: Maankaatopaikan ja kierrätysterminaalin toiminnan muuttaminen hulevesien osalta, Pornainen

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 27.1.–7.3.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

 

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

 

Viimeksi muokattu 27.01.2022