Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen: Miljötillstånd för produktionsenheten för grönt väte och tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå:

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande
Neste Abp
Ärende
Miljötillstånd för produktionsenheten för grönt väte och tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå
Dnr
ESAVI/47760/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten
24.1.-1.3.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande om kungörelse (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

Senast uppdaterad 24.01.2024