Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus: Vihreän vedyn tuotantoyksikön ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
Neste Oyj
Asia
Vihreän vedyn tuotantoyksikön ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo
Dnro
ESAVI/47760/2023

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 24.1.-1.3.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Viimeksi muokattu 24.01.2024