Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Borealis Polymers Oy

 

Sökande: Borealis Polymers Oy

Dno: ESAVI/21480/2021

Ärende: Den i tillståndsbestämmelse B5 i miljötillståndet för den petrokemiska fabriken förordnade planen för drifts- och utsläppskontroll, Borgå

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 23.6–30.7.2021 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 23.06.2021