Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Borealis Polymers Oy

Hakija: Borealis Polymers Oy

Dnro: ESAVI/21480/2021

Asia: Petrokemian tehtaiden ympäristöluvan lupamääräyksessä B5 määrätty käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma, Porvoo

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.6.–30.7.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 

Viimeksi muokattu 23.06.2021