Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen: Ändrande av miljötillstånden för plastfabrikerna och tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande
Borealis Polymers Oy
Ärende
Ändrande av miljötillstånden för plastfabrikerna och tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå
Dnr
ESAVI/37269/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 27.2.-4.4.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 27.02.2024