Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus: Muovitehtaiden ympäristölupien muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija
Borealis Polymers Oy
Asia
Muovitehtaiden ympäristölupien muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo
Dnro
ESAVI/37269/2023

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 27.2.-4.4.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus (pdf)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Viimeksi muokattu 27.02.2024