Meddelande om kungörelse – spillvärmeprojektet i Sköldvik

Ärende

NTM-centralen i Nyland har gett den 21.12.2020 ett beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall. Ärendets diarienummer är UUDELY/11965/2020.

Beslutet som getts till Helen Ab gäller nyttjande av spillvärme från Sköldvik industriområde i fjärrvärmenätet i Esbo, Helsingfors och Kervo. Fjärrvärmelinjen går mellan Sköldvik-Nordsjö-Hanaholmen-Sundholmen-Finno i Borgå, Sibbo, Vanda, Helsingfors och Esbo.

Ett företagkonsortium som är ansvarig av projektet består av Neste Corporation, Borealis Polymers Ab, Fortum Power and Heat Ab, Helen Ab och Kervo Energi Ab.

Framläggande till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden 21.12.2020 – 19.1.2021 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (välj Nyland).

Länken till kungörelsen

Kungörelse, Spillvärmeprojektet i Sköldvik

Länken till beslutet

Beslutet, spillvärmeprojektet i Sköldvik

Senast uppdaterad 22.12.2020