Ilmoitus kuulutuksesta – Kilpilahden hukkalämpöhanke

Asia

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 21.12.2020 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on UUDELY/11965/2020.

Helen Oy:lle annettu päätös koskee Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämpöverkossa Espoossa, Helsingissä ja Keravalla. Hankkeessa rakennetaan kaukolämpöputki välille Kilpilahti-Vuosaari-Hanasaari-Salmisaari-Suomenoja; sijaintikunnat Porvoo, Sipoo, Vantaa, Helsinki ja Espoo.

Hankkeesta vastaavaan yrityskonsortioon kuuluvat Neste Corporation, Borealis Polymers Oy, Fortum Power and Heat Oy, Helen Oy ja Keravan Energia Oy.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 21.12.2020 – 19.1.2021 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa

www.ely-keskus.fi/kuulutukset, valitse alue Uusimaa.

Linkki kuulutukseen

Kuulutus, Kilpilahden hukkalämpöhanke

Linkki päätökseen

Päätös, Kilpilahden hukkalämpöhanke

Viimeksi muokattu 22.12.2020