Meddelande om kungörelse, Skjutbanevägen 105, Sibbo

 

Framläggande till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden 4.8.202212.9.2022 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Länken till kungörelsen

Länken till beslutet

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 05.09.2022