Ilmoitus kuulutuksesta, Ampumaradantie 105, Sipoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä olo

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 4.8.2022–12.9.2022 välisenä aikana Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Linkki kuulutukseen 

Linkki päätökseen

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 05.09.2022