Meddelande om kungörelse, Neste Abp:s motiverade slutsats

Ärende

NTM-centralen i Nyland har den 27.1.2021 gett en motiverade slutsats om den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen i enlighet med 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017). Ärendets diarienummer är UUDELY/4609/2020.

Den motiverade slutsatsen till Neste Abp gäller ett projekt att bygga en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå i direkt anslutning till hamnen.

Kungörelsen och den motiverade slutsatsen till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om motiverade slutsatsen ovan genom en offentlig kungörelse.

Kungörelsen och den motiverade slutsatsen hålls offentligt tillgängliga under perioden 27.1.2021 –25.2.2021 på NTM-centralens webbplats på www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (välj Nyland).

Kungörelse, Neste Abp

Motiverade slutsats

Meddelande om kungörelse

Senast uppdaterad 27.01.2021