Ilmoitus kuulutuksesta, Neste Oyj:n perusteltu päätelmä

Asia

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 27.1.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän. Asian diaarinumero on UUDELY/4609/2020.

Neste Oyj:lle annettu perusteltu päätelmä koskee NEXBTL-laitoksen rakentamista nykyiselle Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle sataman välittömään läheisyyteen.

Kuulutuksen ja perustellun päätelmän nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun perustellun päätelmän tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Kuulutus ja perusteltu päätelmä ovat yleisesti nähtävillä 27.1. – 25.2.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse Uusimaa).

Kuulutus, Neste Oyj

Perusteltu päätelmä, Neste Oyj

Ilmoitus kuulutuksesta

 

Viimeksi muokattu 27.01.2021