Meddelande om kungörelse, Helen Ab:s bedömningsprogrammet

 

Helen Ab har lämnat in ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Projektet gäller om utnyttjandet av den spillvärme som uppstår i Sköldviks industriområde i Borgå i huvudstadsregionens fjärrvärmeproduktion.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om bedömningsprogrammet ovan genom en offentlig kungörelse.

MKB-bedömningsprogrammet och kungörelsen är framlagda till påseende 10.1.2022–8.2.2022:

  • Webbplatsen för NTM-centralen i Nyland ely-keskus.fi/kuulutukset (välj Nyland)
  • Miljöförvaltningens webbplats miljo.fi (www.miljo.fi/ForflyttningavSkoldvikensSpillvarmeMKB)
  • Borgå stad, Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå
  • Sibbo kommun, SibboInfo Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo
  • Helsingfors stad, Registratur, Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors
  • Vanda stad, Vanda-info, Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2. vån., 01300 Vanda
  • Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, 00520 Helsingfors

Länken till kungörelsen

Länkarna till bedömningsprogrammet och bilagorna

 

Meddelande om kungörelse (pdf)

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 04.02.2022