Ilmoitus kuulutuksesta, Helen Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelma

 

Helen Oy on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma), joka koskee Porvoossa sijaitsevan Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannossa.  Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen perustuu Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle sijoittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiirtolinjaa pitkin.

Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun ympäristövaikutusten arviointiohjelman tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Arviointiohjelma ja kuulutus ovat nähtävillä 10.1.2022– 8.2.2022:

  • Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla ely-keskus.fi/Kuulutukset, (valitse alue Uusimaa).
  • Ympäristöhallinnon verkkosivuilla fi
    (www.ymparisto.fi/KilpilahdenHukkalammonsiirtoYVA)
  • Porvoon kaupunki, Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100 Porvoo
  • Sipoon kunta, SipooInfo Nikkilä, Pohjoinen Koulutie 2, 04130 Sipoo
  • Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki
  • Vantaan kaupunki, Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa
  • Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs., 00520 Helsinki

Linkki kuulutukseen

Linkki arviointiohjelmaan ja liitteisiin

 

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 04.02.2022