Meddelande om kungörelse – Beslut enligt miljöskyddslagen, Godkännandet av det samordnade kontrollprogrammet för Kullobäcken

 

Meddelande: Beslut enligt miljöskyddslagen

Ärende: Godkännandet av det samordnade kontrollprogrammet för Kullobäcken

Sökanden: Rudus Oy och Destia Oy

Diarienummer: UUDELY/1943/2015

 

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland delger beslutet ovan genom en offentlig

kungörelse på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats. Beslutet (på finska) och

kungörelsen hålls framlagda för allmänheten under perioden 25.01.2022 – 03.03.2022

på NTM-centralens webbplats http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset (-> välj Nyland).

Anvisningar om hur man begär omprövning finns i omprövningsanvisningen som har

bifogats beslutet.

 

Meddelande om kungörelse (pdf)

 

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 25.01.2022