Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Kullobäckenin yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

 

Ilmoitus: Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Asia: Kullobäckenin yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Hakijat: Rudus Oy ja Destia Oy

Diaarinro: UUDELY/1943/2015

 

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi

julkisella kuulutuksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla.

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä ajalla 25.01.2022 – 03.03.2022 osoitteessa

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (-> valitse Uusimaa), missä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusohjeessa.

 

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

 

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 25.01.2022