Meddelande om kungörelse – Beslut om kontrollprogram för tagande av stenmaterial från havet utanför Helsingfors och Sibbo

Ärende
Beslut om kontrollprogram för tagande av stenmaterial från havet utanför Helsingfors och Sibbo
Sökande
MH-Kivi Oy
Dnr
UUDELY/2119/2019

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland delger kontrollplanen ovan genom en offentlig kungörelse på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats. Kungörelsen och kontrollplanen (på finska) hålls framlagda för allmänheten 2.2.–11.3.2024 på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats på adressen http://www.ely-keskus.fi/sv (> Nyland), där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 02.02.2024